Platforma ePrimus.com.pl –  jest narzędziem wsparcia procesów zarządzania rozwojem i szkoleniem kadr, które wkrótce będzie wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach!

Równocześnie może ona być nowoczesnym narzędziem obsługi działalności edukacyjnej prowadzonej przez firmy szkoleniowe, a także bardzo dogodnym terenem do prowadzenia sprzedaży i promocji usług takich firm. 

Korzystając z naszej Platformy :

  • będziecie mogli szkolić równocześnie dowolną ilość kursantów, przebywających w różnych miejscach.
  • Będziecie mogli udostępniać automatyczne Kursy, albo prowadzić wykłady on -line
  • będziecie mogli prowadzić automatyczny nabór kursantów oraz pobierać płatności.

 

Wejście do systemu usługowych szkoleń elektronicznych, prowadzonych z wykorzystaniem Internetu, jest dla Państwa firmy szansą na znaczne rozszerzenie zasięgu i obniżenie kosztów, a więc także cen świadczonych usług.