Co nas wyróżnia

Platforma e-learningowa ePrimus to bogaty zestaw gotowych narzędzi do przygotowywania materiałów szkoleniowych i repozytoria gromadzenia treści. Jest autorskim systemem, który w swej wydajności daje możliwość korzystania z niego nieograniczonej licznie użytkowników przy zachowaniu wysokich standardów jakości.

 • Wszystkie funkcjonalności platformy zawarte w jednym systemie
 • Elastyczne rozwiązanie, skrojone na miarę potrzeb
 • Inwestycja, która zapewnia długotrwałe korzyści w wielu obszarach funkcjonowania

Użytkownik ePrimusa otrzymuje do dyspozycji bogaty zestaw narzędzi do przygotowania materiałów szkoleniowych i repozytoria gromadzenia treści. Należą do nich wbudowane kreatory ePodręczników, kursów i testów, wykorzystujące rozbudowany edytor tekstowy (WYSIWYG). Kreator prezentacji ułatwia przygotowywanie materiałów przeznaczonych do pokazywania na tablicach multimedialnych, zaś kreator testów jest wyposażony, między innymi, w mechanizm automatycznego, losowego kompletowania pytań, pobieranych z bazy i ich sprawdzania.

Opis systemu

Platforma ePrimus oddaje do dyspozycji użytkownika wiele funkcjonalnych elementów, takich, które w przypadku innych, znanych na rynku rozwiązań, są przedmiotem odrębnych dostaw i licencji. Wybierając ePrimusa dostajecie Państwo w standardzie takie moduły jak:

Nasz system projektowaliśmy z myślą o olbrzymim ruchu, który może się w nim pojawić. Tworząc go w technologii JavaEE, dysponujemy narzędziami, które pozwolą nam w każdej sytuacji zapewnić odpowiednią wydajność i możliwość skalowania systemu. Opracowana przez nas architektura wdrożeń pozwala w sposób praktycznie nieograniczony dodawać lub odłączać fizyczne serwery, które obsłużą przychodzący ruch w sposób przezroczysty dla użytkowników.

Ponadto, system przygotowany jest tak, by sesje użytkowników nie musiały być wiązane na stałe z określoną fizyczną czy wirtualną maszyną. Dzięki temu również obsługa awarii na pojedynczych maszynach będzie niewidoczna dla użytkowników. Dane w systemie są odseparowane pomiędzy organizacjami. Dostęp do treści na platformie możliwy jest tylko dla użytkowników, których wskaże ich właściciel. W systemie zapamiętywane jest oryginalne autorstwo treści. Regularnie tworzone są kopie bezpieczeństwa.

Funkcjonalność platformy

 Bogactwo funkcjonalności platformy ePrimus można w dużym skrócie ująć w takich zagadnieniach jak:

 • Szkolenia i kontrola kwalifikacji (a także certyfikacja) pracowników organizacji we wszystkich  potrzebnych zakresach,
 • Wspomaganie organizacji szkoleń i prowadzenie kontroli ich przebiegu oraz osiągania wymaganych kwalifikacji przez pracowników, w zadanych terminach.
 • Gromadzenie i udostępnianie informacji o obowiązujących  przepisach i procedurach, sprawach kadrowych i planach pracy, o wykorzystywanych systemach technicznych oraz urządzeniach medycznych, także innych, podobnych, niezbędnych w bieżącej pracy.
 • Automatyczne dostarczanie wskazanym osobom informacji o zachodzących zmianach w przepisach i procedurach, oraz uzyskiwanie potwierdzeń zapoznania się ze wskazanymi materiałami.
 • Wsparcie przygotowania cyfrowych materiałów edukacyjnych, potrzebnych do prowadzenia szkoleń  własnych,  niedostępnych w ogólnych zasobach platformy.

Dostępne narzędzia

Administrator, czyli osoba odpowiedzialna za organizowanie i prowadzenie szkoleń w danej organizacji otrzymuje do dyspozycji część roboczą systemu, w której ważnymi elementami funkcjonalnymi są: 

 • Kreatory ePodręczników, Prezentacji, Nagrań Wykładów, Kursów i Testów.
 • Biblioteki systemowe – repozytoria zgromadzanych i udostępnianych w systemie materiałów edukacyjnych.
 • Moduły szkolenia w trybie on-line (wideokonferencji) lub asynchronicznym (kursy),
 • Moduł prowadzenia prezentacji na wykładzie z tablicą multimedialną.
 • Mechanizm kontroli wyników nauczania.
 • Rejestr  i raporty wyników nauczania.

Szkolenia on-line

ePrimus umożliwia prowadzenie szkoleń on-line w formie wideokonferencji. Są to szkolenia będące odpowiednikiem tradycyjnych zajęć, prowadzonych "na żywo" – ale z udziałem zdalnych uczestników, znajdujących się w różnych lokalizacjach.

Pomiędzy użytkownikami zostaje zachowany kontakt głosowy (audio) oraz wizualny (wideo), a dodatkowo istnieje możliwość korzystania z Tablicy wirtualnej. Tablica to część ekranu komputera słuchacza uczestniczącego w szkoleniu, którą system komunikuje z komputerem nauczyciela i z tablicą interaktywną zawieszoną w sali wykładowej/konferencyjnej. Słuchacze, po otrzymaniu uprawnień od wykładowcy, mogą wspólnie tworzyć różne elementy na tablicy oraz na bieżąco obserwować na ekranach swoich komputerów działania kolegów.

ePrimus daje także możliwość nagrywania wykładów/szkoleń - przebieg zajęć prowadzonych „na żywo” może być przez wykładowcę rejestrowany w systemie (Nagranie) w całości, lub w wybranych częściach. Zapis filmowy wykładu może być opatrzony znacznikami czasowymi (tagami) oraz komentarzami tekstowymi. Takie oznaczenia ułatwiają znalezienie wybranych, ważnych kwestii, w czasie odtwarzania nagrania.

 

MSI oferuje Państwu  możliwość łatwego, szybkiego i taniego wejścia w użytkowanie nowoczesnego systemu elearningowego, który nie odbiega poziomem od podobnych, zachodnich rozwiązań, a jest od nich dużo tańszy w użyciu.  

 Oferowany system jest narzędziem;

 • kompletnym, wyposażonym we wszystkie funkcje, które są potrzebne do zapewnienia wszechstronnej obsługi działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz promocyjnej. Przy jego pomocy można:

- tworzyć, gromadzić i rozpowszechniać multimedialne, cyfrowe materiały edukacyjne wszelkich typów,

- prowadzić automatyczne, zdalne szkolenia w trybie asynchronicznym (Kursy),

- prowadzić zdalne wykłady i konsultacje w trybie synchronicznym (Wideokonferencje)

- sprawdzać wyniki nauczania (Testy) i prezentować wyniki,

- organizować pracę grupową (Fora, Zadania)

- zapewniać komunikację pomiędzy uczestnikami procesu edukacyjnego (Komunikaty, Poczta, chat)

 • spójnym wewnętrznie i bardzo przyjaznym dla użytkowników. Korzystanie z niego jest łatwe nawet dla osób nie posiadających żadnej wiedzy informatycznej i nie wymaga specjalnych szkoleń.
 • swobodnie skalowalnym, co oznacza, że nie ma on żadnych ograniczeń; co do liczby obsługiwanych w nim użytkowników czy prowadzonych zajęć,
 • wykorzystywanym na urządzeniach mobilnych, a także w miejscach, gdzie nie ma dostępu do Internetu

MSI może zaoferować Państwu zarówno;

 • dostawę kompletnego systemu, instalowanego na serwerach Klienta i ewentualnie wyposażonego w wymagane zasoby treści,
 • dostęp do kompletu usług Platformy ePrimus, skonfigurowanej w naszym środowisku serwerowym i przez nas administrowanej – w modelu SaaS.

 

Proponujemy dostawę nowoczesnego narzędzia, który otworzy szpital na nowe technologie - ePrimus med umożliwi samoczynne prowadzenie szkoleń i kontroli posiadania wymaganych kwalifikacji - a także, w razie potrzeby opracowywanie odpowiednich materiałów szkoleniowych.

ePrimus jest systemem pozwalającym na zdalne wykorzystywanie różnych narzędzi przekazywania i weryfikowania wiedzy, komponowanych w sekwencje zdarzeń, które składają się na kompletny proces dydaktyczny. 

Platforma ePrimus.com.pl –  jest narzędziem wsparcia procesów zarządzania rozwojem i szkoleniem kadr, które wkrótce będzie wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach!

Posiadając hybrydę doświadczeń i wiedzy merytorycznej firmy szkoleniowej oraz wykorzystując dostęp do nowoczesnych technologii proponujemy kilka rozwiązań, przygotowanych z myślą o działalności jednostek samorządu terytorialnego:

 

MASZ PYTANIA?

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą, bądź macie jakiekolwiek pytania prosimy o kontakt. Jesteśmy do Państwa dyspozycji telefonicznie i e-mailowo. Zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.