NASZA HISTORIA

 

POCZĄTKI

Firma MARPO Systemy Informacyjne powstała w Szczecinie w 2009 r. Od początku swój potencjał budowaliśmy w oparciu o zapał i możliwości młodych informatyków wspierane wiedzą i doświadczeniem specjalistów analiz ekonomicznych i finansowych.  Nasi pracownicy to osoby legitymujące się szeroką wiedzą popartą uznawanymi certyfikatami.

 

MARPO DZIŚ

Zasadniczym kierunkiem działalności jest tworzenie oprogramowania webowego. Nasze najważniejsze produkty wykorzystywały systemy analityki biznesowej (Business Intelligence), co pozwalało na sprawne przetwarzanie bardzo dużych ilości danych. Obecnie nasz zespół ukierunkowany jest na tworzenie oprogramowania w technologii JAVA. W tej chwili skupiamy się na dynamicznym rozwoju naszego autorskiego systemu e-learningowego – ePrimus oraz dostarczaniu zaawansowanej platformy wraz z profesjonalnymi szkoleniami przygotowanymi przez uznanych specjalistów.

Tworzymy programy dla szerokiego wachlarza odbiorców – jednostek samorządu terytorialnego, bibliotek, szkół, uczelni, firm komercyjnych. Nasza działalność nie ogranicza się wyłącznie do sfery komercyjnej. Opracowaliśmy projekty wsparcia procesów poszukiwania pracy dla bezrobotnych oraz monitorowania losów absolwentów uczelni w kontekście ich rozwoju na rynku pracy.

Od lutego 2018 r. spółka MSI połączyła się ze spółką Marpo i prowadzi działalność pod nowym szyldem głównej spółki.  

 

NASI PARTNERZY

Współpracujemy ze szkołami wyższymi w zakresie prac badawczych i wdrożeniowych. Możemy pochwalić się ugruntowaną współpracą z Wydziałem Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, a także rozwijaną działalnością w zakresie promowania nowoczesnych metod kształcenia z wykorzystaniem e-learningu.