WYGODNE NARZĘDZIE DLA INSPEKTORÓW BHP ORAZ  PRZEDSIĘBIORSTW

 KONTAKT    

Każda osoba organizująca szkolenia z zakresu BHP, może wykorzystywać w swojej działalności automatyczne e-kursy naszej Platformy internetowej, zarządzając pakietem ich cyfrowych biletów - kluczy dostępu. Oczywiście ceny „e-kursów na Klucz”, nabywanych w ramach umów o stałej współpracy, są dużo niższe od ceny detalicznych e-szkoleń, oferowanych w sklepie Platformy. Szkoleniowiec, mając w ręku takie narzędzie może sam zlecać i uruchamiać dla swoich klientów lub współpracowników szkolenia, odbywające się automatycznie w naszym Systemie. Listę e-kursów z zakresu BHP  dostępna jest w zakładce na stronie OFERTA.

            Obsługa narzędzia jest bardzo prosta. Wystarczy przesłać osobie wymagającej przeszkolenia odpowiedni Klucz, wybrany z pakietu posiadanego na składzie. Szkolona osoba sama zaloguje się na Platformie i poda tam swoje dane personalne. System automatycznie udostępni jej wybrany e-kurs, a po jego ukończeniu sprawdzi opanowanie wymaganej wiedzy i wstawi imienne świadectwo. Zleceniodawca otrzyma informację o dacie przeprowadzenia szkolenia i jego numerze, co będzie podstawą do rozliczenia z klientem.

            Korzystanie z nowoczesnego i prostego narzędzia, jakim są e-kursy uruchamiane „na Klucz”, jest bardzo wygodne;

  • dla osób szkolonych, gdyż mogą one odbyć potrzebne szkolenie indywidualnie, w dowolnym miejscu i o dowolnej porze;
  • dla szkoleniowców, gdyż mogą oszczędzić sporo czasu i na przykład szkolić równocześnie parę osób, przebywających w różnych miejscach i wymagających różnych rodzajów szkoleń.

      Oferowane e-kursy są prowadzonych w formie samokształcenia kierowanego i spełniają one wymagania Rozporządzenia M.G. i P. z lipca 2004r. Trzeba podkreślić, że materiały naszych e-kursów są skoncentrowane na dostarczeniu szkolonym pracownikom faktycznie potrzebnej i praktycznie przydatnej wiedzy z zakresu BHP. Ich techniczna i redakcyjna strona zapewnia jasność przekazu. Dzięki temu są one zrozumiałe dla każdego i mogą być samodzielnie przerabiane. Nadzór merytoryczny nad ich przebiegiem sprawuje mgr Mariusz Pawlewski, który posiada uprawnienia Inspektora BHP oraz specjalisty systemów HACCP (Bezpieczeństwa Żywności) oraz Inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Korzystając z naszej propozycji można szybko zacząć prowadzić swoje szkolenia przez Internet; bez ponoszenia nakładów inwestycyjnych i angażowania wysiłku organizacyjnego oraz bez ryzyka. W najprostszym modelu rozliczeniowym można otrzymać do dyspozycji pakiet naszych cyfrowych Kluczy dostępu, do różnych typów zdalnych szkoleń, nie płacąc za to nic. Rozliczeniu będą podlegały e-szkolenia faktycznie przeprowadzone na Platformie, uruchamiane za pomocą przekazanych Kluczami. 

Czekamy na zgłoszenia osób zainteresowanych współpracą.

Z przyjemnością przedstawimy Państwu szczegółową ofertę cenową oraz zaprezentujemy demo szkolenia.

Lista e-kursów z zakresu BHP dostępna jest w zakładce na stronie OFERTA.

  

 KONTAKT