Polityka prywatności

 

Informacje ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z serwisu internetowego się pod adresem elektronicznym http://epriumus.edu.pl, zwanego dalej „Serwisem”. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.
 2. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego ePrimus udostępnionego pod adresem http://epriumus.edu.pl jest firma Marpo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Grudzińskiego 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000544367, zwana dalej „Marpo Sp. z o.o. w Szczecinie”.
 3. Dane zgromadzone w Serwisie ePrimus mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator serwisu ePrimus nie może ponosić odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na innych stronach ani za treści na nich umieszczane. Zalecamy każdorazowe zapoznanie się z polityką prywatności takiej strony po przejściu na nią.

 

Dane osobowe

 

 1. Dane osobowe przetwarzane w serwisie ePrimus podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) – z późniejszymi zmianami.
 2. Dane osobowe są gromadzone bezpośrednio od zainteresowanych osób. Usługodawca zbiera dane Użytkowników w sposób określony w Regulaminie.
 3. Dane osobowe są przetwarzane w serwisie ePrimus wyłącznie w celu świadczenia usług oferowanych przez serwis ePrimus i tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług. W zależności od udzielenia przez Użytkownika zgody podany adres poczty elektronicznej może posłużyć do przesyłania przez Usługodawcę bezpłatnego newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104) Usługodawca, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celach marketingu bezpośredniego świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane dla umożliwienia świadczenia usług. W celu założenia Konta w Serwisie, Użytkownik powinien podać imię i nazwisko oraz dane umożliwiające kontakt z Użytkownikiem, w szczególności adres poczty elektronicznej e-mail oraz korespondencyjny.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Usługodawca zamierza przetwarzać dane Użytkownika w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

 Pliki cookies

 

 1. Serwis ePrimus korzysta z plików „cookies”. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Cookies Usługodawcy - oznacza Cookies zamieszczane przez Usługodawcę, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Stosowane przez Usługodawcę Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 2. tworzenia statystyk wykorzystania poszczególnych obszarów Serwisu,
 3. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i utrzymania sesji użytkownika Serwisu po jego zalogowaniu,
 4. usprawnienia procesu nawigacji na stronach Serwisu,
 5. konfiguracji Serwisu,
 6. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych,
 7. analiz i badań oraz audytu oglądalności,
 8. świadczenia usług reklamowych,
 9. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 10. Serwis ePrimus może stosować dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
 11. sesyjne – tymczasowe pliki, które są usuwane po wylogowaniu lub opuszczeniu strony serwisu przez użytkownika (także przez wyłączenie przeglądarki internetowej);
 12. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika (przeglądarce internetowej) przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 13. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ogranicze nie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

Odpowiedzialność

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług innych podmiotów niż Usługodawcy, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego. Usługodawca nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Usługodawca przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości  Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Usługodawcy.

 Kontakt

 

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Usługodawcy: (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)  

 

Zmiana Polityki Prywatności

 

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.  Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w niniejszej wersji.   

                       Data: 15.04.2018r.