REGULAMIN

korzystania z usług Platform

systemu e-learningowego ePrimus

§1
Informacje wstępne

 1. Podstawą prawną niniejszych uregulowań jest ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Podmiotem świadczącym drogą elektroniczną usługi opisane w Regulaminie jest Marpo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Grudzińskiego 12, 70-675 Szczecin, (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Szczecinie pod numerem KRS 0000544367, NIP 8521004192 nazywany dalej Marpo.
 3. Akceptacja warunków Regulaminu przez Użytkownika Platformy nakłada na niego obowiązek przestrzegania określonych w nim zasad korzystania z jej usług.

§2
Podstawowe definicje

 1. Marpo świadczy swoje usługi na internetowych portalach e-learningowych ePrimus, dostępnych pod adresami www.eprimus.edu.pl, lub www.eprimus.com.pl, zwanych dalej Platformami. Usługami jest udzielanie przez Internet dostępu do narzędzi systemu nauczania zdalnego oraz zasobów materiałów edukacyjnych zgromadzonych na każdej z Platform.
 2. Podmioty korzystające z usług Platform ePrimus (Firmy, Uczelnie, Urzędy, Szkoły lub ich wydzielone jednostki, a także osoby fizyczne), mogą dysponować na nich własnymi Organizacjami, ściśle wyodrębnionymi, z własną strukturą organizacyjną i bazą zasobów informacyjnych, a równocześnie korzystającymi z wszystkich narzędzi systemu ePrimus. Na podstawie odpowiednich umów najmu są one zbiorowymi Użytkownikami Platform. Na Platformach są tworzone wydzielone Organizacje dla firm lub szkół, będących zbiorowymi Użytkownikami usług oraz Organizacje udostępniające usługi (Sklepy, Biblioteki)), zarządzane przez Marpo.
 3. Podmioty korzystające z usług Platform ePrimus (Firmy, Uczelnie, Urzędy, Szkoły lub ich wydzielone jednostki, a także osoby fizyczne), mogą doraźnie nabywać i wykorzystywać pojedyncze usługi edukacyjne Platform (e-kursy i e-podręczniki) kupując je w automatycznych e-sklepach lub uzyskiwać grupowy dostęp do specjalistycznych e-szkoleń zlecając ich przeprowadzenie  firmom prowadzącym na Platformach organizacje szkoleniowe.
 4. Osoby fizyczne, które uzyskały dostęp do Usługi Platformy ePrimus, w związku z tym, że są uczniem, pracownikiem lub klientem podmiotu, który posiada na niej swoją Organizację lub dokonała indywidualnego zakupu wybranych szkoleń w sklepie internetowym Platformy, są jej Użytkownikami indywidualnymi.
 5. Marpo zapewnienia obsługę techniczną oraz administracyjną (Administrację i Hosting) Organizacjom korzystającym z Platform ePrimus. Platformy są umieszczona na jej infrastrukturze sprzętowej.
 6. Marpo prowadzi Sklepy Platform przez które sprzedaje i udostępnia  automatycznie prowadzone e-kursy asynchroniczne (Nabywca może wykorzystywać wykupiony dostęp do materiału edukacyjnego indywidualnie, w dowolnym czasie niezależnie od innych Użytkowników, dysponujących dostępem do tego samego materiału)
 7. Marpo gromadzi w Bibliotekach ogólnych Platform materiały edukacyjne oraz informacyjne, do których ich Użytkownicy otrzymują nieodpłatny dostęp.
 8. Administratorem Platformy ePrimus jest osoba wykonujące zadania powierzone jej w tym zakresie przez Marpo,
 9. Administratorem Organizacji ePrimus jest osoba wykonujący wewnątrz danej organizacji zadania, powierzone jej, w tym zakresie, przez uprawnione osoby.

§3
Przedmiot usług

 1. Na Platformach ePrimus są udostępniane trzy rodzaje Usług;

a) wynajmowanie miejsca na Platformie oraz kompletnego systemu e-learningowego ePrimus, do zdalnego wykorzystania, zwane „Utworzenie wydzielonej e-organizacji i wynajem usług systemu e-learningowego na Platformie ePrimus”. Z tego rodzaju usług mogą korzystać wszelkie podmioty: osoby prawne, osoby fizyczne oraz inne.

b) sprzedawanie i udostępnianie poprzez Sklep Platformy e-kursów asynchronicznych w formie usług indywidualnych.

c) świadczenie poprzez specjalistyczne e-organizacje Platform różnego typu usług edukacyjnych, takich jak grupowe szkolenia pracowników, wideokonferencje i lekcje on line itp. Mogą być one świadczone dla odbiorców indywidualnych - osób fizycznych, albo dla wszelkiego typu odbiorców grupowych. Mogą one mieć charakter świadczenia jednorazowego albo być świadczone poprzez zapewnienie kontrahentowi obsługi długoterminowej.

Ogólne zasady tworzenia e-organizacji dla Użytkowników zbiorowych na Platformie ePrimus oraz wprowadzania do nich Użytkowników indywidualnych, a także możliwości funkcjonalne i zasady wykorzystywania samego systemu e-learningowego, określają opisy i instrukcje obsługi jego narzędzi dostępne na stronach www. każdej z Platform ePrimus. Szczególne warunki korzystania z Usług Platformy wymienionych w punkcie 1. a) i c) są ustalane w Umowach sporządzanych na podstawie odpowiednich ofert.

W ofertach e-sklepów Platform ePrimus prezentowane są szczegółowe opisy oferowanych e-kursów oraz warunki dokonywania ich zakupów.  

§4
Zasady dokonywania zakupu Usług w e-sklepie (Sklepie) Platformy i korzystania z dostępu do nich.

 1. W przypadku dokonywania zakupu e-kursu przez Sklep Platformy do zawarcia umowy dochodzi automatycznie, z chwilą dokonania zapłaty za usługę i zaakceptowania  niniejszego Regulaminu oraz obowiązującej na Platformie Polityki prywatności.  
 2. Ceny ofertowe e-kursów sprzedawanych w Sklepach Platform są cenami brutto (Uwzględniają pobierany podatek VAT). Sprzedaż szkoleń zwolnionych z podatku VAT odbywa się w cenach netto.
 3. Zapłata za e-kursy kupowane w Sklepie jest dokonywana przy wykorzystaniu usług operatora szybkich płatności „przelewy.24” Potwierdzenie operatora o otrzymaniu płatności jest podstawą do udzielenia Kupującemu dostępu do wykupionego e-kursu.
 4. Nabywca, który nabywa e-kurs w Sklepie Platformy wyraża zgodę na przesłanie mu faktury drogą elektroniczną.
 5. Wszystkie usługi zakupiona w Sklepie, przez indywidualnego Nabywcę, są dla niego dostępne w odpowiednich pozycjach menu bocznego (Kursy lub Prezentacje) jego indywidualnego Pulpitu (ekranu), do który trafia on automatycznie po zalogowaniu się na Platformie do Organizacji; Sklep.
 6. Podstawą do logowania się w Sklepie Platformy w czasie wykorzystywania zakupionych w nim Usług, są login i hasło ustalone w procedurze Rejestracji Użytkownika, przeprowadzonej w czasie dokonywania w nim pierwszego zakupu.
 7. Zakupiona Usługa zostaje uaktywniona po jej pierwszym uruchomieniu. Wykorzystanie wszystkich Usług zakupionych w Sklepie powinno następować w ciągu 6 miesięcy od daty ich zakupu. Okres ten może być odpowiednio dłuższy, jeżeli w dłuższym cyklu są realizowane Kursy określonego rodzaju. Czas korzystania z konkretnej Usługi może być ograniczony do ilości dni określonej w ofercie (7,14,30 itp) lub może trwać do chwili ukończenia szkolenia i zdania końcowego testu (Uzyskania Świadectwa). 
 8. Osoba fizyczna ma prawo zrezygnować z wykorzystania Usługi zakupionej w Sklepie Platformy w ciągu 14 dni od daty dokonania zakupu, ale tylko w przypadku jeżeli jeszcze nie rozpoczęła jej wykorzystywania (nie doszło do aktywowanie e-kursu).  Zgłoszenie rezygnacji następuje poprzez przesłanie e-maila z podaniem daty i rodzaju zakupionej Usługi na adres administratora Sklepu. W takiej sytuacji Sklep zwraca 100% wpłaconej kwoty.

§5
Rejestracja Użytkowników.

 1. Rejestracji Użytkowników Indywidualnych, skierowanych na przeszkolenie do Organizacji Platformy, przez Klienta, który zakupuje Pakiet usług w drodze zawarcia umowy, dokonuje Administrator tej Organizacji. Po wprowadzeniu do Organizacji i aktywowaniu przez jej Administratora grupy nowych Użytkowników Indywidualnych system automatycznie rozsyła im kody pierwszego dostępu.
 2. Zarejestrowany Użytkownik, po dokonaniu każdego kolejnego logowania, trafia w systemie ePrimus na swój indywidualny Pulpit (ekran), na którym uzyskuje dostęp do wszystkich systemowych narzędzie, odpowiadających jego roli (Wykładowca, Administrator, Uczeń) i materiałów oraz udostępnionych mu materiałów.
 1. Rejestracja Nabywcy w Sklepie Platformy odbywa się po wskazaniu przez niego adresu e-mail i danych potrzebnych do faktury. Po założeniu konta Użytkownik otrzymuje drogą e-mail link, który umożliwia samodzielne ustalenie własnego hasła.
 2. Użytkownicy indywidualni korzystający z kodów dostępu, które dla nich wykupiła i im przekazała Firma lub szkoła, mogą być rejestrowani bez podawania własnego adresu e-mail.
 3. Każdy indywidualny Użytkownik loguje się na Platformie za pomocą swojego loginu i hasła, w witrynie - podstronie Sklepu, lub bezpośrednio na stronie swojej Organizacji, wyszukanej na stronie www Portalu, lub w wyniku wykorzystania przekierowania za pomocą jej domeny
 4. Marpo umożliwia Użytkownikowi ustalenie sobie nowego hasła, jeśli utracił on swoje dane. Odpowiednia procedura jest dostępna w module logowania Platform ePrimus.
 5. Marpo nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika, w wyniku udostępniania jego indywidualnych kodów dostępu, hasła i loginu osobom trzecim.

§6
Umowa wynajmu miejsca na Platformie ePrimus

 1. Zawarcie Umowy dotyczącej wynajmu miejsca (utworzenia swojej organizacji) na Platformie ePrimus, następuje na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie ogólnym. Zawarcie Umowy inicjuje zainteresowany Użytkownik, poprzez wypełnienie i przesłanie do administratora Formularza Zamówienia, dostępnego na stronach www.eprimus.edu.pl, i www.eprimus.com.pl, w sposób w nim określony, a w tym potwierdzenie przyjęcia warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Polityce prywatności, oraz bieżących ofertach i Regulaminach promocji. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia przyjęcia zamówienia wysłanego przez administratora.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas określony, czyli 12 miesięcy od daty jej zawarcia.
 3. Przedłużenie umowy na następny okres następuje automatycznie, jeżeli żadna ze stron nie wyrazi na piśmie woli jej rozwiązania lub dokonania zmiany jej warunków, najpóźniej na 2 tygodnie przed upływem okresu poprzedniego.
 4. Korespondencja e-mail jest również uważana za formę pisemną.
 5. Ceny poszczególnych usług Platformy oraz warunki płatności określają okresowe oferty szczegółowe, które stanowią drugą, obok Regulaminu Platformy, podstawę formalną do zawieranych umów.

§7
Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Usług Platform ePrimus

Użytkownicy mogą zdalnie korzystać z Usług Platform ePrimus zarówno za pomocą stacjonarnego sprzętu komputerowego jak i za pośrednictwem urządzeń mobilnych bez większych ograniczeń. Jedynie w przypadku korzystania z usług prowadzonych z wykorzystaniem trybu wideokonferencji istotne znaczenie ma zapewnienie wystarczającej przepustowości łączy internetowych.

§8
Gwarancja jakości Usług Platform ePrimus

 1. Marpo gwarantuje, że e-kursy, do których dostęp jest sprzedawany w e-sklepach Platform merytorycznie i jakościowo odpowiadają informacją zawartym w ich opisach ofertowych.
 2. Marpo świadczy usługi wynajmu przestrzeni operacyjnej (miejsca) na Platformach systemu e-learningowego ePrimus, a także dostępu do zasobów treści i szkoleń, w modelu SaaS, zapewniając swoim Klientom – Użytkownikom systemu: hosting, obsługę administracyjną oraz asystę. Korzystanie z tych usług jest odpłatne, na zasadach określonych w bieżących Ofertach handlowych i Regulaminach promocji.
 3. Marpo gwarantuje dostęp do świadczonych Usługi na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów:

a) ograniczeń w dostępie do Internetu narzucone przez operatorów, z usług których korzystają Użytkownicy,

b) awarii będących skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich lub zaistnienia niespodziewanych okoliczności, za które Marpo nie ponosi odpowiedzialności,
c) konserwację sprzętu i oprogramowania, trwającą jednak łącznie nie więcej niż 24 godziny miesięcznie,

d) przerwy związanych z dokonywaniem aktualizacji zasobów.

4. Ewentualne reklamacje można zgłaszać pisemnie (obowiązuje forma elektroniczna) na adres; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

 

§9
Licencja na korzystanie z Usług Platform ePrimus

 1. Zamówienie przez Użytkownika wynajmu przestrzeni operacyjnej na Platformie ePrimus i w związku z tym, zawarcie przez niego umowy z Marpo, na korzystanie z usług systemu ePimus, jest równoznaczne z udzieleniem temu Użytkownikowi przez Marpo niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji na korzystanie z tego systemu.
 2. Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający wykupionemu przez Użytkownika okresowi wynajmu miejsca na Platformie
 3. Licencja jest udzielana odpłatnie. Wykupienie licencji równoznaczne jest z uiszczeniem należności na warunkach określonych w ofercie handlowej i regulaminie promocji na bazie których została zawarta umowa z danym Użytkownikiem.
 4. Wykupienie licencji nie uprawnia Użytkownika do:

a) dokonywania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu Licencjodawcy, firmy Marpo,
b) rozpowszechniania szkoleń i materiałów pobranych z Platform na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,

c) udzielania dostępu do Platform oraz zawartej na nim bazy zasobów osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie własnego hasła,

d) System e-learningowy ePrimus, layout i opisy informacyjne Platform ePrimus oraz Bazy materiałów informacyjnych i edukacyjnych, zamieszczone w e-sklepach tych Platform, są produktem i wyłączną własnością intelektualną Marpo, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do tego systemu oraz jego baz danych. Marpo jest jedynym podmiotem uprawnionym do udostępniania Zasobów materiałów edukacyjnych Usług w sklepach Platform ePrimus.

5.Naruszenie praw autorskich Marpo grozi odpowiedzialnością cywilną i karną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

§10
Prawa Użytkowników

 1. Materiały edukacyjne i treści tworzone przez Użytkowników Platform, w ramach ich organizacji, oraz gromadzone we własnych repozytoriach, są ich własnością intelektualną.
 2. Użytkownik ma prawo wykorzystywać do tworzenia utworów prezentowanych publicznie wyłącznie takie materiały, które nie stanowią przedmiotu czyjejś własności intelektualnej.
 3. Treść materiałów lub informacji publikowanych przez Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów.
 4. Marpo nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Platform powodujących naruszenia praw osób trzecich.

§11
Postanowienia końcowe

 1. Prawa Użytkownika wynikające z Umowy mogą być przeniesione na osobę trzecią wyłącznie za zgodą Marpo.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą podawane do wiadomości Użytkowników poprzez ich publikowanie na stronach www. Platform ePrimus.
 3. Ewentualne zmiany Regulaminu będą wchodzić w życie po upływie 14 dni od daty ich opublikowania i nie będą wpływać negatywnie na uprawnienia aktualnych użytkowników usług Platform.
 4. Spory do których ewentualnie może dojść w związku z wykorzystaniem usług Platform będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Marpo.
 5. Osoby fizyczne (konsumenci indywidualni) mogą korzystać z możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution). http://ec.europa.eu/consumers/odr/.