SYSTEM SZKOLENIOWY i  e- kursy dla przedsiębiorstw

Oferujemy Państwu możliwość korzystania z usług naszego systemu e-learningowego, a także wykorzystywania e-kursów naszej Platformy w codziennej pracy firmy.

Można dysponować nowoczesnym systemem do prowadzenia przez Internet szkoleń dla pracowników, bez ponoszenia żadnych nakładów inwestycyjnych. W wynajętym systemie szkoleniowcy będą mogli: opracowywać i gromadzić własne multimedialne materiały instruktażowe oraz udostępniać je wybranym osobom. Ponadto mogą uruchamiać w nim automatyczne e-kursy i planować kalendarz szkoleń, a nawet prowadzić wykłady w formie wideokonferencji. Nasz system jest bardzo łatwy w obsłudze, a koszty dysponowania nim są bardzo niewielkie.

Niezależnie od powyższej propozycji, oferujemy Państwu także możliwość wykorzystania naszych gotowych e-kursów dotyczących dziedzin, w których istnieją potrzeby szkolenia wielu osób. Na przykład oferujemy e-kursy;

  • z zakresu BHP, prowadzone zdalnie w formie samokształcenia kierowanego, znakomicie nadających się do stałego wspierania wewnętrznej działalności szkoleniowej.
  • dotyczące nowych przepisów i procedur z gorącego tematu ochrony danych osobowych,
  • podnoszące świadomość problemów cyber - zagrożeń i ochrony zasobów informacji
  • dotyczące stosowania wiedzy psychologicznej w handlu,

Korzystanie ze naszych zdalnych e-szkoleń jest proste i wygodne dla osób podlegających przeszkoleniu, gdyż mogą przerabiać zlecony e-kurs indywidualnie, z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie. System sam sprawdza opanowanie przerabianego materiału i automatycznie wystawia świadectwo potwierdzające odbycie szkolenia.

Uruchomić nasz e-kurs można od ręki, w bardzo prosty sposób, przy wykorzystaniu otrzymanych do stałej dyspozycji cyfrowych Kluczy dostępu. Korzystanie z nich jest także wygodne dla szkoleniowców, gdyż przy ich pomocy mogą oni równocześnie szkolić po parę osób, przebywających w różnych miejscach i wymagających różnych rodzajów szkoleń. W takiej sytuacji na bezpośrednie spotkania, poświęcone omawianiu specyfiki zakładu, trafiają osoby, które już opanowały podstawowy zakres ogólnej wiedzy.

Zapas cyfrowych Kluczy dostępu, czyli „biletów” na e-szkolenia, można mieć zawsze „pod ręką”, bez ponoszenia kosztów wstępnych. Korzysta się z nich wtedy, gdy są faktycznie potrzebne, więc można za nie płacić dopiero po wykorzystaniu usługi. Stosowane w takim układzie rozliczeniowe ceny jednostkowe są bardzo atrakcyjne. Jednak znacznie korzystniejsze może być przejście na rozliczenia ryczałtowe, stosowane w przypadku nawiązania stałej współpracy.

Obecnie możemy postawić do Państwa dyspozycji cyfrowe Klucze, do pełnego zestawu e-szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

  • Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych,
  • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno- technicznych,
  • Szkolenia z metodyki prowadzenia instruktaży stanowiskowych, dla osób kierujących pracownikami,
  • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony przeciwpożarowej, dla osób
  • Szkolenia ogólne, uzupełniające dla osób podejmujących pracę

KONTAKT