Cena: 30 zł/os.        KONTAKT               

(Cena detaliczna dla zakupów jednostkowych. W przypadku nawiązania współpracy - ceny negocjowane)

Zamów szkolenie: Kodeks Pracy wymaga, aby takie szkolenie odbywała okresowo każda osoba zatrudniona przy pracy biurowej lub z komputerem: pierwszy raz najdalej w ciągu 12 miesięcy od daty rozpoczęcia pracy, a potem najrzadziej, raz na 6 lat. Obowiązek odbycia takiego przeszkolenia dotyczy także sprzedawców, pracowników placówek służby zdrowia, szkół oraz innych placówek oświatowych, a także pracowników jednostek naukowo-badawczych i studentów. Odbycie oferowanego tutaj szkolenia online zapewnia uzyskanie imiennego certyfikatu

Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawców do zapewnienia przeszkolenia wszystkich zatrudnianych pracowników z zakresu znajomości zagadnień BHP w wymaganym zakresie.  Odbycie szkolenia okresowego pracowników administracyjno – biurowych ma na celu zapewnienie aktualizacja wiedzy i umiejętności posiadanych przez tych pracowników w zakresie:

  1. znajomości zagadnień prawa pracy i przepisów dotyczących zagadnień BHP.
  2. dostrzegania zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  3. metod ochrony zdrowia i życia przed występującymi zagrożeniami,
  4. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

 Szkolenie jest zorganizowane w formie samokształcenia kierowanego.

Uczestnicy szkolenia korzystają z dostępu do samego Kursu, jak i bogatego zestawu materiałów pomocniczych w trybie online. Każda osoba szkolona może samodzielnie przerabiać udostępniony jej Kurs, czyniąc to stopniowo, w dogodnym dla siebie czasie. Na końcu Kursu znajduje się test kontrolny, który sprawdzi opanowanie przez osoby szkolone zakresu wiedzy. Słuchacz, który zda końcowy test uzyskuje możliwość edycji imiennego certyfikat ukończenia Kursu.


© Materiały niniejszego szkolenia są własnością Marpo Systemy Informacyjne Sp. z o.o.  Wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób bez zgody właściciela praw grozi odpowiedzialnością odszkodowawczą i karną.