Cena: 85 zł/os.     KONTAKT                

(Cena detaliczna dla zakupów jednostkowych. W przypadku nawiązania współpracy - ceny negocjowane)

Zamów dostęp do szkolenie z zakresu wiedzy o zagadnieniach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dla osób pełniących rolę służby BHP, które musi odbyć każdy, kto zatrudnia choćby jedną osobę. Odbycie oferowanego szkolenia online daje małemu pracodawcy wiedzę oraz uprawnienia do samodzielnego pełnienia roli służby BHP w swojej firmie (Zapewnia uzyskanie imiennego Świadectwa).

Szkolenie jest przeznaczone dla osób prowadzących samodzielnie małe firmy zatrudniające do 20 pracowników. Jego celem jest dostarczenie osobom szkolonym wiedzy i umiejętności w zakresie:

 1. identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 2. prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp,
 3. organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 4. metod eliminowania lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych,
 5. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, a także określania niezbędnych działań profilaktycznych,
 6. metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 7. popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Każda osoba szkolona może samodzielnie przerabiać udostępniony jej Kurs, czyniąc to stopniowo, w dogodnym dla siebie czasie. Na końcu Kursu znajduje się testy kontrolny, który sprawdzi opanowanie odpowiedniego zakresu wiedzy, a jego zdanie umożliwi uzyskanie imiennego certyfikatu i formalnego potwierdzenia zdobycia wymaganych przez prawo kwalifikacji.

Program szkolenia obejmuje;

 Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. ochrona pracy kobiet i młodocianych,
 4. profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników
 5. szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,
 7. nadzór i kontrola warunków pracy

 Identyfikacja zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z zagrożeniami:

 1. zagrożenia wypadkowe,
 2. hałas i drgania mechaniczne,
 3. szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
 4. czynniki biologiczne
 5. promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,
 6. pola elektromagnetyczne,
 7. energia elektryczna i elektryczność statyczna,
 8. mikroklimat środowiska pracy,
 9. oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
 10. zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
 11. zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów
 12. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy oraz metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych
 13. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych.

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Zasady ustalania okoliczności, przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 1. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zagadnienia profilaktyki
 2. Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metodyka szkolenia stanowiskowego,
 3. Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 4. Problemy ochrony przeciwpożarowej.

© Materiały niniejszego szkolenia są własnością Marpo Systemy Informacyjne Sp. z o.o.  Wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób bez zgody właściciela praw grozi odpowiedzialnością odszkodowawczą i karną.