Cena: 40 zł/os./dostępność 30 dni   Wkrótce 

Handlowiec musi umieć nawiązać kontakt z indywidualnym klientem i przekonać go do zrobienia, mniej lub bardziej potrzebnego zakupu, właśnie w tej placówce, a nie gdzie indziej. To indywidualna osobowość klienta decyduje o jego sposobie reagowania na sposób obsługi oraz otrzymywane informacje.  

Nasz kurs; przybliży Wam wiedzę na temat charakterystycznych zachowań i sposobów reagowania na różne sytuacje, osób o różnych typach osobowości, pomoże rozróżniać typy osobowości klientów na podstawie różnych, zewnętrznie widocznych cech ich zachowań oraz podpowie, jak dobrze, skutecznie budzić zainteresowanie i zaufania różnych typów, oraz skutecznie skłaniać je do podejmowania pozytywnych decyzji.