Cena: 77 zł+VAT (94,70 brutto)/os.   

 Kupuję 

NOWE WYMAGANIA, PROCEDURY I KARY,
dotyczące ochrony danych osobowych.


W Polsce zaczyna być stosowane europejskie Rozporządzenie (RODO), które radykalnie zmienia zasady egzekwowania ochrony danych osobowych. RODO stawia dyrektorów szkół przed koniecznością natychmiastowego podjęcia wielu konkretnych działań. Kurs dostarcza komplet jasno podanych, najbardziej potrzebnych informacji oraz praktycznych wskazówek, które pozwolą szybko sprostać tym wymogom.

Dostęp do materiałów przez 30 dni

e-szkolenie, które dostarczy szefowi każdej firmy oraz instytucji niezbędnej wiedzy o nowych przepisach dotyczących ochrony danych osobowych i wskazówek, które ułatwią ich stosowanie. RODO nakłada konkretne obowiązki i zadania proceduralne na wszystkie podmioty. Teraz każda szkoła będzie musiała prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych, wykonywać procedury oceny ryzyk, spełniać obowiązek informacyjny (na przykład wobec swoich pracowników i uczniów) realizować prawa do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym.
Każda firma i jednostka organizacyjna będzie zobowiązana do prowadzenia rejestrów naruszeń oraz do zgłaszania incydentów do Urzędu Ochrony Danych w ciągu 72 h pod karą do 10 mln złotych za zaniechanie tego obowiązku! Naprawdę warto znać wymagania, które wprowadza RODO i się do nich stosować, bo nawet drobne zaniedbania mogą bardzo wiele kosztować

© Materiały niniejszego szkolenia są własnością Legis Profile oraz MARPO Sp. z o.o. Wykorzystywanie ich w jakikolwiek sposób bez zgody właściciela praw grozi odpowiedzialnością odszkodowawczą i karną.