Informacje ogólne

www.eprimus.com.pl portal usługowy dla firm szkoleniowych

Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z nowoczesnego system e-learningowego oraz szeregu oferowanych przez nas szkoleń.

 W oferowanym przez nas modelu każda osoba, lub firma może bardzo szybko zacząć dysponować własnym systemem e-learningowym, z kompletem narzędzi systemu do tworzenia i udostępniania treści (CMS) nauczania w formie kursów (LMS), nauczania sychronicznego (wideokonferenca i webinaria) oraz komunikacji i pracy grupowej. Dodatkowo dostępny jest rejestr własnych klientów – użytkowników szkoleń oraz z własnymi zasobami materiałów. 

Skorzystanie z systemu e-learningowego pozwoli Państwu szybko zacząć wykorzystywać najnowsze metody prowadzenia szkoleń adresowanych dla własnych pracowników, sieci serwisowych, klientów lub użytkowników produktów. Koszty wejścia na Platformę są niewielkie, a opłaty bieżące za dzierżawę systemu są naliczane w proporcji do stopnia faktycznego wykorzystania jego usług.   

      Nawiąż z nami kontakt jeżeli chcesz poznać ofertę dopasowaną do swoich potrzeb.                                                             KONTAKT

 

Możliwości Systemu

Organizacja korzystająca z systemu ePrimus może w nim;

  1. Szybko stworzysz ciekawe materiały edukacyjne: Kursy, Prezentacje, Testy - korzystając z kreatorów systemu.

      2. Wszystkie Twoje materiały w jednym miejscu - zawsze dostępne i z każdego urządzenia. 

      3. Udzielaj dostępu komu chcesz i mniej kontrole nad swoimi materiałami. 

      4. Ucz się i ucz innych kiedy chcesz dzięki szkoleniom asynchronicznym: Każdy może samodzielnie odbyć szkolenie, w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie, logując się do systemu w Internecie, z dowolnego miejsca i komputera lub tabletu.

      5. Ucz w trybie on - line i zapomnij o kosztach dojazdu i korkach.

      6. Testuj wiedzę automatycznie bez dodatkowego wysiłku.

      7. Skorzystaj z e–Sklep: sprzedaj albo kup szkolenie.

 

Zobacz inne cechy funkcjonale ePrimusa

 

Inne cechy funkcjonalne

INNE CECHY FUNKCJONALE  ePrimusa: 

Organizacją wydzieloną na Platformie zarządza jej własny administrator. On może wprowadzać (importować) do organizacji dane wszystkich jej pracowników lub klientów, którzy będą indywidualnymi użytkownikami usług systemu. Może te dane zmieniać w miarę potrzeb. Ma możliwość zbierania użytkowników w grupy i przypisywania grupom zadań oraz odpowiednich uprawnień, a także wprowadzać terminy realizacji zadań do kalendarza, według bieżących potrzeb. On także zarządza zasobami informacyjnymi i organizacją szkoleń w swojej organizacji.

Mechanizm logowania, zapewnia identyfikację użytkowników przy wejściu do systemu i równocześnie udostępnia funkcje i zasoby systemu, w sposób spersonalizowany,  pod kątem posiadanych przez nich ról i uprawnień.  Każdy zarejestrowany w systemie użytkownik, po zalogowaniu automatycznie trafia w nim na swój indywidualny pulpit, na który otrzymuje do dyspozycji potrzebne mu narzędzia (organizator szkoleń, wykładowca), kierowane do niego zlecenia, komunikaty i materiały informacyjne, oraz kursy do przerobienia i zaproszenia na wykłady on line (Student, szkolony  klient lub pracownik).