SZKOLENIA

Oferta szkoleniowa

Oferujemy profesjonalne szkolenia  w bardzo atrakcyjnych cenach. Korzystając z naszych szkoleń asynchronicznych można zdobywać pożyteczną wiedzę, szkoląc się o dowolnej porze, bez wychodzenia z domu lub firmy!

Oferujemy nie tylko elearningowe szkolenia asynchroniczne, ale także konsultacje i treningi on line, jak również uzupełniające spotkania bezpośrednie, prowadzone przez wybitnych specjalistów. Partnerami merytorycznymi naszej Platformy szkoleniowej są:

 • uznany trener i coach;  Michał Hamera.
 • Główny Specjalista d/s BHP -  Mariusz Pawlewski

Nasz Sklep oferuje możliwości dokonania szybkiego zakupu i równie szybkiego przeprowadzenia pakietu automatycznych szkoleń zdalnych (e-kursów) dla:

Handlowców i osób obsługujących kontrahentów oraz interesantów, w zakresie wielu obszarów bardzo pożytecznej wiedzy psychologicznej i umiejętności praktycznych, takich jak

 • Techniki skutecznej sprzedaży
 • Wykorzystanie wiedzy o typologii klientów
 • Badanie potrzeb klientów
 • Technik prezentacja oferty
 • Technik przezwyciężania obiekcji i prowadzenia negocjacji
 • Technik wywierania wpływu
 • Technik domykania sprzedaży
 • Savoir-vivre w sprzedaży i usługach

Właścicieli - zarządów firm i osób kierujących w nich pracownikami szkolenia z

 • Obciążających ich wymagań prawnych i praktycznych obowiązków związanych z potrzebą zapewnienia przestrzegania przepisów  BHP oraz bezpiecznych warunków pracy
 • Zasad prowadzenia osobistych szkoleń stanowiskowych przed dopuszczeniem pracowników do pracy

Samych pracowników firm, szczególnie zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, oraz inżynieryjno-technicznych

 • Szkolenia wstępne i okresowe z  BHP

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą komputerów

 • Pakiet szkoleń dotyczących zagadnień Bezpieczeństwa pracy  w sieci: unikanie zagrożeń i stosowanie koniecznych zabezpieczeń, ochrona zasobów danych, zabezpieczenie stanowiska przed niepowołanym dostępem oraz zabezpieczenie firmy przed atakiem hakera

Uniwersalne

 • Testy badania typu osobowości i poradnik poprawy relacji z otoczeniem
 • Zasady radzenia sobie ze stresem
 • Techniki przywództwa i motywacji zespołu

Specjalistyczne, na przykład

 • Poradnik profesjonalnej sekretarki
 • Szkolenie z zasad zapewnienia opieki osobom chorym, upośledzonym mentalnie

 

Sprawdź w aktualnościach jakie nowe szkolenia są już dostępne.

Jeśli wśród proponowanych szkoleń nie znaleźli Państwo propozycji dla siebie, prosimy o kontakt. Przygotujemy e-kursy dostosowane do Waszych praktycznych potrzeb.