RODO – czyli wielkie zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowy.

Nasze e-szkolenia z serii: „Co każdy ....... musi wiedzieć o RODO?” dostarczają kompletu jasno podanych, najbardziej potrzebnych informacji oraz praktycznych wskazówek, których odpowiednie wykorzystanie powinno wystarczyć do tego, żeby sprostać nowym wymaganiom, dotyczącym ochrony danych osobowych. Przygotowaliśmy oddzielne, specjalnie sprofilowane e-szkolenia dostarczające wiedzy konkretnie potrzebnej branży hotelarska, dyrektorom szkół i innych placówek edukacyjnych oraz drobnym przedsiębiorcom. Każda taka grupa ma swoje specyficzne problemy i potrzebuje innych rozwiązań. 

Za cenę 77 złotych + VAT (94,70 brutto) można szybko zapoznać się z problemem, ale także zacząć być gotowym do podjęcia niezbędnie działań.

Przejdź do Sklepu:    Kupuję

OPIS PROBLEMU:

Europejskie Rozporządzenie (zwane w skrócie RODO), które zacznie w Polsce być stosowane od 25.05.2018r wprowadza nową filozofię działania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Obecnie na przedsiębiorcy i nie tylko będą sam siebie pilnować (wykonywał nakazane przepisami czynności) i sam będzie zgłaszać do nadzoru wszelkie „naruszenia ochrony danych osobowych”, wiedząc, że ponosi ryzyko kar finansowych oraz odpowiedzialności przed urzędem kontroli, czy osób, których dane zostały naruszone.

Obecnie każda firma będzie musiała prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych, wykonywać procedury oceny ryzyk, spełniać obowiązek informacyjny (na przykład wobec swoich pracowników) realizować prawa do przenoszenia danych oraz do bycia zapomnianym. Każda firma będzie zobowiązana do prowadzenia rejestru naruszeń oraz do zgłaszania incydentów do Urzędu Ochrony Danych w ciągu 72 h pod groźbą kary do 10 mln złotych, za zaniechanie tego obowiązku. (Do 100.000 złotych w przypadku instytucji publicznych, na przykład szkół). Co więcej, teraz wszyscy będę musieli zadbać o skuteczności podejmowanych działań i prowadzić dokumentację, która umożliwi wykazanie, że wszystko robili z należytą starannością w chwili zaistnienia takiej potrzeby (Obowiązuje zasada rozliczalności).

Dlatego RODO nie można zlekceważyć. Wszyscy administratorzy danych muszą podjąć wiele konkretnych działań, aby przygotować się do sprostania nowym wymaganiom i podnieść poziom świadomości powagi problemu ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach, którymi zarządzają. Dla każdego te wyzwania będą wyglądało nieco inaczej.

  • Dla szefów i właścicieli małych firm, RODO to jest nowy, poważny problem. Będą musieli zacząć stosować u siebie procedury, z którymi wcześniej nie mieli doczynienia.
  • W szkołach i innych instytucjach, które wykonują zadania oświatowe wobec dzieci, temat jest znany, ale pojawia się wiele nowych wymagań i trzeba będzie zmienić do niego podejście.
  • Specjalne uprawnienia, a także większe obowiązki otrzymuje branża hotelarska.

 U nas każdy otrzyma uporządkowany pakiet wiedzy dopasowanej do jego potrzeb.

         Kupuję