Informacje ogólne

Oferujemy Urzędom pakiet szkoleń online dotyczących bezpieczeństwa "Bezpieczny pracownik w Cyberprzestrzeni" firmy Uniseco oraz z zakresu BHP. W takich szkoleniach można uczestniczyć w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.  

                            

ZOBACZ OFERTĘ

Oferta

A. Pakiet szkoleń online dotyczących bezpieczeństwa pracy w sieci Uniseco;

B. Szkolenia okresowe z zakresu BHP, prowadzone on-line, w trybie szkoleń kierowanych przez Inspektora BHP.

 -  dla pracowników administracyjno-biurowych

-  dla osób zarządzających pracownikami

            oraz

-  z zakresu metodologii szkoleń stanowiskowych;

- z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej w nagłych przypadkach:     

-  z zakresu ochrony p-poż:  

Chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami.