Marpo jest zainteresowana współpracą z wszelkimi możliwymi Partnerami przy kompletacji dostaw  obejmujących; zastosowanie systemów e-learningowych, prowadzenie kompleksowych szkoleń oraz tworzenie zasobów cyfrowych materiałów edukacyjnych.

W zakresie realizacji projektów:

  • Szkolenia oferujemy wraz naszymi Partnerami szeroki zakres profesjonalnych szkoleń oraz dowolny sposób ich przeprowadzenia (tylko zdalnie, mieszany z szkoleniem stacjonarnym oraz tylko stacjonarne, z materiałami uzupełniającymi dostępnymi na platformie).
  • e-learningowych – oferujemy modułową platformę e-learningową, co pozwala nam na dostosowanie systemu do różnych potrzeb i zastosowań, dodatkowo możemy ją uzupełnić o materiały: edukacyjne (od uznanych twórców), szkoleniowe oraz własne zamawiającego (oferty dla klientów, informacje dla pracowników, szkolenia wewnętrzne).

Marpo może uczestniczyć w  realizacji zamówień publicznych:

Marpo oferuje dostarczanie autorskiego systemu ePrimus, który jest rozbudowany funkcjonalnie i posiada wysoki poziom techniczny, co pozwala mu od razu spełniać wymagania specyfikacji poszczególnych zamówień, albo szybko dokonać potrzebnej modyfikacji.

Marpo jest zainteresowane nawiązaniem współpracy międzynarodowej/international cooperation

Jeżeli jesteś zainteresowany wejściem na Polski rynek z systemem kompatybilnym do e-learningu, chcesz prowadzić szkolenia albo chcesz wspólnie wejść na rynek zagraniczny – zgłoś się do nas.

If you are interested in expanding your business in Poland/other countries and you have a compatible system to our e-learning,or maybe you want use our system to conduct trainings – please contact us.